Tesisat Sac Kaplama

Tesisat Sac Kaplama

Endüstriyel tesislerde tesisatta dolanmakta olan enerji, borular aracılığıyla kullanım alanlarına iletilmektedir. Bu borular, bina içi ve dışı her türlü ortamdan geçebilmektedir. İzole edilmeyen tesisat ve borular, enerjinin iletilmesi esnasında ısı kaybı ya da kazancı yaşar. Bu durum, istenilmeyen bir enerji kaybı yaşatacağından önlenmek istenilir. Tesisat ve borular, kendilerini dış çevreden koruyacak olan malzemelerle izole edilir. Ancak bu tek başına yeterli bir eylem değildir. İzolasyon yapılan tesisat ve boruların, çeşitli hava olaylarından etkilenmemesi maksadıyla tesisat sac kaplama yapılması gerekir. Yapılacak olan kaplamada, hiçbir alan açıkta kalmamalıdır. Aksi takdirde yapılan izolasyon da tümüyle verimli olmaz. Yani tesisatın bütünü baştan sona detaylı bir şekilde izolasyona tabi tutulmalıdır.

Günümüz sistemlerine uygun bir şekilde yapılan tesisat sac kaplama hem tesisatın verimli bir şekilde çalışmasını sağlar hem de maliyetler açısından son derece önemli kazanımlara kapı aralar. Tesisatların kurulumu esnasında yaptırılacak olan tesisat sac kaplama, yapıların veya binaların ısıtılması ve soğutulması sırasında kaybedilecek olan enerji miktarını en aza indirger ve tesisattan maksimum verim alınmasını sağlar. Sağlanan enerji tasarrufu sayesinde, maliyetler ciddi düzeylerde düşmekte ve maliyetlerdeki bu düşüş işletmelere çok önemli getiriler sağlamaktadır. Bu yüzden, tesisat sac kaplama yaptırılırken katlanılan masrafları; ekstra bir yük olarak görmemek ve sonrasındaki getirileri açısından kazanım olarak görmek yerinde olacaktır.

Fiyat Teklifi Al