Boru İzolasyonunun Önemi

Boru İzolasyonunun Önemi

Isıtma ve soğutma amacıyla kullanılan ekipmanların bünyesinde taşınmakta olan sıvının dış ortam ısı tesirinden korunması için yapılan uygulamaya boru izolasyonu denir. Borunun içerisinde bulunan sıvının dış ortamlardan etkilenmemesi; boruda meydana gelebilecek muhtemel ısı kaybına engel olacak ve çalışma verimliliğini fazlasıyla arttıracaktır. Boru izolasyonu sayesinde hem organizasyondan sağlanılacak olan verim arttırılmış hem de maliyetler ciddi şekilde düşürülmüş olur. Yapılan bu işlemden maksimum verim elde edebilmek için uygun malzeme kullanımı oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden, söz konusu işlem yapılırken kullanılan malzemenin türü ve kalitesi son derece mühimdir.

Boru

Boru izolasyonu yapmak gayesiyle süngerimsi yünler ve sprey poliüretan malzemelerinin kullanılması; köpükle yüzey kaplaması yapılması düzgün bir uygulama gerçekleştirilmesini sağlar. Boru izolasyonunun sebebi, ısı kaybını en aza indirgemektir. Boru izolasyonu yaptırmak; olumlu etkilerini gösterecek ve fazladan sarf edilen enerji harcamalarının önlenmesine yol açacaktır. Bu da ısı için harcanan maliyetleri fark edilir düzeyde azaltacaktır. Ayrıca ısı kaybının önlenmesi, muhtemel yangın riskini de ortadan kaldıracak; böylece sağlıklı çalışma koşulları sağlanmış olacaktır.

İzolasyon sayesinde, boruya herhangi bir şekilde temas edilse bile temas edeni olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir durum oluşmayacak ve olası iş kazalarının önüne geçilmiş olacaktır. Bununla birlikte boru izolasyonu sprey poliüretan malzeme kullanılarak gerçekleştirilirse sprey poliüretan uygulandıktan çok kısa bir süre sonra donar ve boruda bulunan sıvıyla tepkimeye girmez. Bu şekilde izole edilen boru içerisinden geçen sıvının, farklı alanlarda kullanılmasında hiçbir sakınca bulunmamaktadır.

Fiyat Teklifi Al