Laboratuar Havalandırma Sistemleri

Havalandırma sistemleri laboratuar havalandırma tasarımında yer alan en gerekli kriterlerden biridir. Çalışanların sağlığı açısından alet ve teçhizatlardan dolayı ortaya çıkan kimyasal maddeler ortamı son derece rahatsız eder.

Havalandırma tasarımında dikkat edilmesi şart olan kritik nokta çalışan sağlık koşullarını en etkin sağlayabilecek dizayna sahip olmasıdır. Doğru yapılmış bir havalandırma sistemi çalışanı tehlikeli aerosollerden, tehlikeli koku ve buhar ortamından savunur. Ortam sıcaklığının ve neminin istenilen aralıklarda kalmasını sağlar. Ortamda oluşan partiküllerin ve tozların uzaklaştırılmasına yardımcı olur. İyi bir havalandırma sistemi laboratuarda oluşan tehlikeli kimyasal maddelerin dış ortama atılmasını da engeller. Böylelikle hem çalışanların sağlık koşulları garanti altına alınmış olur.

Laboratuvar Havalandırma Sistemleri Nelerdir?

Havalandırma sistemleri laboratuvarların tasarımlarında yer alan en önemli sistemlerden biridir. Cihaz sağlığı, analiz sağlığı ve insan sağlığı açısından çok önemlidir. Bununla birlikte bir laboratuvarın dizaynının en pahalı kalemidir. Fiyatları düşünüldüğünde başlangıçta olması gereken iyi bir tasarımın ne kadar da önemli olduğu görülebilir.

Doğru olmayan bir şekilde dizaynı yapılmış laboratuvar havalandırma sistemleri insan sağlığını kötü bir şekilde etkileyebilir. Yanlış dizayn edilmiş bu sistemlerin tekrar restore edilmesi fazla maliyetli ve zahmetli bir iştir.

Laboratuvar havalandırma sistemleri tasarımlarında dikkat edilecek olan kritik nokta ise çalışanların sağlığını olumlu etki sağlayabilecek bir dizayna sahip olmuş olmasıdır. Doğru dizayn edilmiş bir havalandırma sistemi, çalışanları tehlikeli gazlardan, tehlikeli buharlardan ve tehlikeli kokulardan korumalıdır. Ortamın neminin ve sıcaklığının istenilen önceden belirlenmiş aralıklarda olması sağlanır.

Laboratuvar havalandırma sistemleri ortamda oluşacak olan tozların ve partiküllerin ortamdan uzaklaştırılmalarına yardımcı olurlar. Yanı sıra doğru dizayn edilmiş bir havalandırma sistemi laboratuvarda oluşacak olan zehirli kimyasalların da ortamdan dışarı atılmasına engel olur. Böylece hem çalışanların sağlığı, hem de dış toplumların sağlığı güvence altında olur.

Laboratuvarlarda Olması Gereken Ortak Özellikler
  • Maksimum düzeyde bir enerji verimliliği bulunmalıdır.
  • İş güvenliği ve iş sağlığı uyumluluğu olmalıdır.
  • Nem ve sıcaklık değerleri yaz ve kış sabit bir değerde tutulmalıdır.
  • Hepa filtreler yardımı ile dışarıdan alınan temiz havanın filtrasyonu yapılmalıdır.
  • Zararlı organizmalar ve kimyevi maddelerin hızlı bir şekilde tahliye edilebilir olmalıdır
  • Sessiz bir iklimlendirme sistemi bulunmalıdır.
Fiyat Teklifi Al