Tesisat Sistemleri Galerisi

isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass

Tesisat İzolasyonu

Herhangi bir yapının izolasyonu denildiğinde o yapıda kullanılmakta olan tesisatın izole edilmesi ve korunaklı bir şekilde tutulabilmesi akla gelir. Bu durum hem enerji tasarrufu sağlar hem maliyetlerde azalmaya sebep olur hem de izolasyon vasıtasıyla kullanılmakta olan tesisattan daha fazla verim elde edilir. Bilhassa binaların, iş yerlerinin veya fabrikaların ısıtılmayan kısımlarından geçmekte olan tesisatın ve vananın izolasyonu yapıldığı takdirde; nasıl bir enerji tasarrufu yapıldığı ve verim sağlandığı görülebilecektir. Bu nedenle, tesisatı oluşturan boruların, depoların, tankların, klima kanallarının, vana ve armatürlerin içerisinden geçmekte olan akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun izolasyon malzemeleri ile yalıtılması yani tesisat izolasyonu yapılması gerekmektedir.

Tesisat izolasyonu, geri dönüşümü en kısa sürede olan yalıtım uygulamasıdır. İzolasyon için harcanan tutar, son derece kısa bir süre içerisinde geri kazanılmaktadır. Enerji kazanımı; izolasyon alanına, izole edilmiş olan tesisatın içindeki akışkanın cinsine ve kullanılacak olan izolasyon malzemesinin özelliklerine göre değişkenlik gösterir.

Tesisat İzolasyon Malzemeleri

Tesisat izolasyonu sırasında kullanılan malzemelerde aranmakta olan temel özellikler; ısı iletkenlik katsayısı, buhar difüzyon direnç kat sayısı, uygulama kolaylığı, yangına dayanıklılık, iktisadilik ve dayanım sıcaklığı olarak sıralanabilir. Gerek ısıtma gerekse de soğutma tesisatında kullanılacak olan ısı izolasyon malzemelerinin düşük ısı iletkenlik değerine ve yangın olasılığına karşı yüksek dayanıklılığa sahip olması, izolasyonun su buharına maruz kalmayacak bir biçimde uygulanması; verimlilik, emniyet ve tesisatın kullanım ömrü için son derece mühimdir. Tüm bu hususlar göz önüne alınarak malzeme seçimine karar verilmeli; tesisatın kullanım alanı ve amacı gözetilerek tesisat izolasyonu gerçekleştirilmelidir.

Endüstriyel İzolasyon Hizmeti Verilen Tesisler

Endüstriyel alanda pek çok sektöre tesisat izolasyon hizmeti verilmektedir. Verilen bu hizmetleri kategorize etmek gerekirse;

 • Çimento Sanayi
 • Enerji Santralleri
 • Gaz Sıvılaştırma Tesisleri
 • Gıda Üretim Tesisleri
 • Kimyasal Proses Tesisleri
 • LNG ve Etilen Tesisleri
 • Rafineriler ve Petrokimyasal Proses Tesisleridir.

Endüstriyel İzolasyon Hizmeti Verilen Konular

Endüstriyel alanda tesisat izolasyonu verilen konuları maddeler halinde sıralamak gerekirse bu hususları şu şekilde sayabiliriz:

 • Malzeme Tedarik
 • Mühendislik ve Tasarım
 • Kurulum Hizmetleri
 • Sıcak İzolasyon
 • Soğuk İzolasyon
 • Personel Koruma
 • Proje Planlama ve Danışmanlık
 • Tescilli Mühendislik Tasarımları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite Alt Sistemlerinin Tasarımı

Tesisat İzolasyonunun Faydaları

Tesisat izolasyonu her türlü tesisat için akışkanın dış yüzeylerden etkilenmemesi açısından olumlu yönde bir sonuç doğurmakta ve bu bakımdan mühim bir role sahip olmasıyla ön plana çıkmaktadır. Tesisatın hem suya hem de diğer dış etkenlere karşı dayanıklılık arz etmesi hem tesisatın amacına uygun bir şekilde hizmet vermesini sağlamakta hem de verimliliğini azaltmamaktadır. Tesisat izolasyonunun faydalarını şu maddeler halinde inceleyebiliriz:

 • Tüm dış faktörlerin her türlü etkisini bertaraf eden bir sisteme kavuşulmuş olur. Böylece tesisatın içerisinde bulunan akışkan, amacına uygun bir şekilde muhafaza edilmiş ve akışkandan azami verim sağlanmış olur.
 • İzolasyon yaptırılan tesisat, dış unsurlardan her şekilde arındırıldığı ve hiçbir şekilde etkilenmeyeceği için dayanıklı ve uzun ömürlü kullanılabilen bir tesisata sahip olunmuş olur. Ayrıca tesisatın çıkarmış olduğu rahatsızlık verebilecek sesler bertaraf edilmiş olur.
 • Tesisat izolasyonu, tesisatı dış etkenlerden muhafaza ettiğinden tesisatın içinde bulunan akışkanın sıcaklığını seviyesinde koruyabilmek adına fazladan enerji sarfiyatı yapılmamış olur. Bu da işletmenin veya binanın enerji maliyetleri açısından tasarruf etmesini sağlar.
 • Tesisat izolasyonu yapılan tesisatın dışarıdan herhangi bir etki almamasından kaynaklı fazladan herhangi bir enerji sarfiyatı yapılmamış olur; dolayısıyla enerji sarfiyatı sırasında ortaya çıkan tehlikeli maddelerin salınımı önlenmiş olur. Bu da doğanın korunmasına katkı sağlar.
Fiyat Teklifi Al