Tank Sistemleri Galerisi

isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass

Tank İzolasyonu

İzolasyon denilince öncelikle belirli bir unsurun istenmeyen durumlarla karşılaşmasının önlenmesi ve o unsurun muhafaza edilmesi akla gelir. Tank izolasyonu denilince belirli amaçlarla kullanılmakta olan tankları belli bir ısıda tutabilmek için yapılan sistem düşünülebilir. Yakıtlar, ham madde kaynakları ve ürünlerin nihai halde depolanma süreci, tüm endüstri alanlarında çok kritik bir önem arz eder. Genel itibarıyla büyük ölçekteki tanklar; yakıtlar, ham maddeler ve nihai hale gelmiş olan ürünler için kullanılmaktadır. Küçük ölçekteki tanklar ya da kaplar ise geçici bir süreyle yarı mamullerin depolanması maksadıyla kullanılır.

Depolanmakta olan malzemenin korunması ve üretim sürecinin kararlılığı, bununla birlikte bu süreç zarfında emniyetin sağlanması için tankın içerisindeki sıcaklığı belirli sıcaklık sınırları arasında tutmak son derece mühimdir. Tankları belirli bu sıcaklık aralığında tutmak için kullanılan en başta gelen yöntem izolasyondur. Ayrıca ısı izleme sistemleri vasıtasıyla bu sıcaklıklar sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır.

Tank İzolasyonunun Amacı

Tank izolasyonu yapılmasındaki amaç, belli maksatlar doğrultusunda kullanılan depoların yalıtımıdır. Bu durum depolama tesislerinin fonksiyonel olmasında önemli bir etkendir. Tank izolasyonunun diğer amaçlarını maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Maliyet Tasarrufu

İzolasyon, depolanan malzemelerin ısı kaybını büyük oranda azaltmaktadır. İzolasyonun diğer avantajlarının yanında bu durum ciddi şekilde enerji tasarrufu sağlar ki bu da maliyet açısından ısı izolasyonunun fazlasıyla üzerindedir.

  • Çevre Muhafazası

İzolasyon sonucu elde edilen maliyet avantajının yanı sıra düşük ısı kaybı, daha az enerji harcanmasını sağlayacak ve böylelikle daha az karbondioksit emisyonu gerçekleşmiş olacaktır. Tehlikeli maddelerin yayılımının azaltılması çevre açısından son derece faydalı bir durumdur.

  • Süreç Kontrolü

İzole işlemi gerçekleştirilmiş olan tanklarda, aşırı sıcak ve soğuk hava şartlarından etkilenme ya da direkt etki eden güneş ışını nedeniyle ısınma gibi arzu edilmeyen sıcaklık değişimlerinin önüne geçilmiş olur. Depolanmakta olan malzeme, üretim sürecinde kullanılacak ise malzemenin sıcaklık aralığı son derece mühim bir husustur. Bununla beraber viskozite de burada önemli bir faktör olup malzemenin akışkanlığının azalması ya da katılaşması süreç açısından vahim sonuçlar doğurabilir. İzole edilmemiş olan tanklarda tüm bu varyasyonlara karşı ek ısıtma ya da soğutma eylemi gerçekleştirilmesi gerekecektir.

  • Güvenlik

Tank izolasyon faaliyetlerinde, güvenlik hususunda 2 ayrı değişken bulunmaktadır. Bunlardan öncelikli olarak akla gelen personel güvenliğidir. Yüzey sıcaklığı 60 derece ve üzerinde bulunan sıcaklığa sahip tanklarda personelin tankla temas ihtimali varsa yüzey sıcaklığının makul seviyelere çekilebilmesi için izolasyon olmazsa olmazdır. Ayrıyeten depolanmakta olan malzemenin yanıcı veya parlayıcı olması halinde yangın güvenliği de alınması gereken diğer önlemlerdendir. Yangın güvenliği ön plana alınarak izole edilen tanklarda olası dış yangın vanalarıyla tank içerisinde bulunan malzemenin parlamasının, alev almasının ve sonuç olarak yanmasının önlenebilmesi mümkündür.

Tank İzolasyonunun Faydaları

Tank izolasyonu yaptırmanın faydalarını maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz:

  • Azami seviyede ısı yalıtımı sağlanmış ve ısı kaybı önlenmiş olur.
  • Depolanma sürecinde malzemelerin veriminden bir kayıp söz konusu olmaz.
  • Tank ve tanka ait tüm aygıtların aşınması veya herhangi bir zarar görmesi önlenmiş olur.
  • Su veya nem gibi dış etkenlerden etkilenmeyen bir sistem meydana getirilmiş olur.
  • Uzun ömürlü bir kullanım sağlandığından enerji tasarrufu konusunda yıllara yaygın bir şekilde hatırı sayılır bir maliyet azalışı sağlanır.
  • Enerji tasarrufuyla birlikte çevreye zararlı olan maddelerin salınımı önlenmiş olur ve azalan madde salınımıyla birlikte çevre, üretim sürecinde daha iyi gözetilmiş olur.
Fiyat Teklifi Al