Alumat Sistemleri Galerisi

isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass
isomass

Tesisat İzolasyonu

İzolasyon denilince akla herhangi bir yapıda yer alan tesisatın izole olacak bir şekilde ve korunaklı bir biçimde tutulabilmesi gelir. Böylelikle tesisat randıman kaybetmeden ve verimli bir şekilde işlevini yerine getirir. Aynı zamanda tesisatın harcadığı enerjiden tasarruf edilmesini sağlar ve bu durum da maliyetlerde azalmaya sebep olur. İş yerleri, fabrikalar ve yaşadığımız binalarda yapılan tesisat izolasyonu sayesinde elde edilen verimi daha yakından görmüş ve böyle bir sistemin gerekliliğinin farkına varmış olacağız. Tüm bu sebeplerle tesisat izolasyonu, tesisat nerede bulunursa bulunsun yaptırılmalı ve tüm kayıplar olabildiğince önlenmeli; sistemin düzgün bir şekilde çalışmasını önleyen bütün sebepler ortadan kaldırılmalıdır. Tesisat izolasyonunun bir başka büyük faydası geri dönüşü en hızlı sağlayan yalıtım uygulaması olmasıdır.

Tesisat Yalıtımı

Herhangi bir binanın ısıtılması veya soğutulması sırasında harcanan enerjiden tasarruf edilmesinde; mekanik tesisat yalıtımının önemi son derece mühimdir. Binaların ısıtılmayan alanlarından geçen tesisatın ve vanaların yalıtımı yapıldığı takdirde; çok önemli miktarlarda enerji tasarrufu yapılmış olur ve bu da maliyetlere yansır. Bu nedenle, tesisatı oluşturan tüm unsurların içerisinden geçen akışkanın sıcak veya soğuk oluşuna göre uygun yalıtım malzemeleri kullanılarak yalıtılması gerekir. Tesisat izolasyonu çok hızlı bir geri dönüş sağladığından iş yerlerinde, fabrikalarda ve binalarda maliyetten kısılmak isteniyorsa acilen tesisat yalıtımı yapılması gerekir.

Tesisat Yalıtımı Nasıl Yapılır?

Tesisat yalıtımı temel olarak kendinden yalıtımlı boru ya da havalandırma kanalları kullanılarak, tesisatın üzerine sonradan malzemelerin kaplanması yoluyla yapılır. Tesisatta ısı geçişine karşı yüksek direnç göstermekte olan cam yünü, taş yünü, polietilen köpüğü, kauçuk köpüğü ve vana ceketi gibi malzemeler kullanılır. Tesisat izolasyonu uygulaması yapılırken ısı köprüsü oluşturmayacak ve süreklilik sağlayacak şekilde yalıtım yapılması esas alınır. İzolasyoncu, bu duruma azami hassasiyet gösterir. Hem ısıtma hem de soğutma tesisatında kullanılacak olan tesisat izolasyonu malzemelerinin, düşük ısı iletkenlik niteliğine ve yangına karşı yüksek dayanıklılık gösterme özelliğine sahip; aynı zamanda su buharına maruz kalmayacak bir biçimde uygulanması emniyet, verimlilik ve tesisatın kullanım süresi açısından oldukça mühimdir. Akışkan sıcaklığına bağlı olarak malzeme ve kalınlık seçiminde yapılan hatalar, başta yoğuşma olmak üzere birçok problemi beraberinde getirmektedir. İzolasyoncu, bu tip hatalardan kaçınmalıdır.

Tesisat Yalıtımı Neden Yapılmalıdır?

Tesisat izolasyonu mutlaka yaptırılmalıdır. Tesisatta ısı yalıtımına gidilmemesi, konutlarda olduğu gibi tesisatta da büyük ölçekte maddi kayıplara yol açar. Sadece borularda değil, vana ve çeşitli armatürlerde, klima tesisatında ve yüksek sıcaklıkta çalışmakta olan çeşitli cihazlarda yapılacak olan optimum bir yalıtım, çeşitli işletme problemlerini ortadan kaldırmanın yanında maddi bir kazanç da sağlayacaktır. Yüksek sıcaklıklarla uğraşılan iş kollarında yalıtım daha büyük ısı ve maddi kazanım sağlamaktadır.

Yalıtım kalınlığı arttıkça tasarruf artmakta haliyle yatırım maliyeti de yükselmektedir. Yalıtım malzemesinin cinsi ve kalınlığı belirlenirken, optimal yalıtım kalınlığı hesabı mutlaka yapılmalıdır. Tesisat yalıtımının bina yalıtımlarına göre en önemli farkı, tesisatta karşılaşılan sıcaklık düzeylerinin, binalardaki sıcaklık seviyesinden fazlasıyla yüksek olmasıdır. Binalarda iç ortam ile dış ortam sıcaklığı arasındaki fark, 30-40 derece dolaylarında gezinirken bu sayı tesisat yalıtımına oranla oldukça düşüktür. Bu nedenle, tesisatta yapılacak iyi bir yalıtım binada yapılacak olan yalıtıma nazaran daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Bina ve ısıtma tesisatındaki yalıtımın, tesisata ilişkin diğer bir sonucu; ilk yatırım maliyetlerinin düşmesidir. Bu, tesisat izolasyonu konusunda her açıdan ekonomik ve doğru bir karar verildiğinin göstergesidir.

Fiyat Teklifi Al