Okul Havalandırma Sistemleri

Okul Havalandırma Sistemleri

Günümüzde en çok vakit geçirilen ortamlardan biri de eğitim yuvalarıdır. Eğitim yuvaları; anaokullar ve kreşler, ilkokullar, ortaokullar, liseler ve üniversiteler olarak sayılabilir. Bu tür mekanlarda, vaktin çoğu sınıflarda geçmektedir. Yalnızca teneffüslerde kapılar ve pencereler açılarak havalandırma yapılmakta; dolayısıyla havanın temiz olduğu süreler oldukça kısıtlı kalmaktadır. Bu tip durumlarda, havanın kalitesi arttırılmak isteniyorsa farklı havalandırma çözümlerine ve metotlarına gidilmelidir. Havalandırma sistemleri aracılığıyla pozitif basınç kullanılarak tavandan ya da pencere altlarından açılacak menfezlerden içeriye dolan ve içeriyi kaplayan temiz hava sayesinde, kirli hava koridora atılır. Böylece kış ve yaz aylarında iç sıcaklık muhafaza edilerek havanın kalitesi arttırılmış olur.

Anaokulu ve Kreşlerde Havalandırma

Çocukların uzun süreler vakit geçirdiği anaokulu, yuva ve kreşlerde Havalandırma sistemleri oldukça gereklidir. Oyun alanları içerisinde oluşan tozlu havanın doğal havalandırma metotlarıyla dağılmaya çalışmasını beklemek, yeterli değildir. Dışarıdan gelecek olan filtrelenmemiş hava, çocuklar için sağlıklı bir ortam oluşturmayacaktır. Mekan içi ısı değerlerinin sabit tutulabilmesi ve havanın yeterince tazelenebilmesi için havalandırma ve iklimlendirme sistemlerine gereksinim duyulur. Solunum yolu eksenli hastalıklara önlem almak maksatlı ön filtre ve torba filtre kullanılmalıdır. Havalandırma sisteminin kurulmasına olanak bulunmayan yerlerde, içerideki havayı sürekli bir şekilde temizleyecek cihaz bulundurulmalıdır. Böylece içerideki mevcut hava, aktif karbon filtreler vasıtasıyla temizlenmektedir.

Üniversitelerde Havalandırma

Uzun süreli kalınan ve içerisinde çok fazla kişinin bulunduğu üniversite amfileri, havanın kalitesinin son derece düşük olduğu mecralardır. Bu tip mekanlarda havanın kalitesinin arttırılması için aktif bir şekilde çalışan havalandırma sistemine ihtiyaç duyulur. Havalandırma sistemleri içeride bulunan havanın sıcaklığını koruyarak içeride taze hava depolanmasını sağlar; böylece ihtiyaç duyulan hava temizlenirken mevsim koşullarına uygun bir biçimde ısı sabit tutulmuş olur. Havalandırmanın yanı sıra iklimlendirme sistemiyle birlikte istenilen ısı içeride egemen kılınır. Bu tip ortamlarda sıcaklık ortalama 25 °C tutulmalı ve nem oranı %60 düzeyini geçmemelidir. Amfilerin fiziki yapıları sebebiyle taze hava, altlardan her tarafı kapsayacak şekilde dağıtılmalı ve egzoz havalandırması maksadıyla tavandan menfezler aracılığıyla çekilmelidir.

Fiyat Teklifi Al